Telefon: (+48) 32 718 68 22

TeleMED24

Projekt Finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego o numerze
WND-RPSL.09.02.03-24-03CB/18, „II EDYCJA Poprawa dostępności usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia.” zakończył się.

Wszystkim podopiecznym i pracownikom za wszystko dziękujemy!

Lorem ipsum dolore

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse pharetra ipsum ac fringilla aliquet.

Lorem ipsum dolore

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse pharetra ipsum ac fringilla aliquet.

Jesteś tutaj: Strona główna

O FIRMIE

Jesteśmy siecią placówek opiekuńczo-rehabilitacyjno-leczniczych działającą w obszarze usług dla osób niesamodzielnych wspartych nowoczesną platformą usług „TeleMED24”.

Naszymi podopiecznymi są osoby wymagające opieki zarówno stałej (długoterminowej), związanej z opieką codzienną jak i okazjonalnej.

Czytaj więcej

JAK TO DZIAŁA?

Nasi podopieczni posiadający opaski są stale monitorowani prze działający 24 godziny na dobę , 7 dni w tygodniu system TeleMED24. Jest on obsługiwany przez ratowników medycznych pełniących całodobowe dyżury w Centrum Operacyjno – Pomocowym (COP).

ZAPRASZAMY DO ROZMOWY

Kontakt

Informacja o przetwarzaniu danych:
Informujemy, iż administratorem Twoich danych osobowych które zostały podane w formularzu kontaktowym jest MKW Spółka Akcyjna (ul. Krupówki 12, 34-500 Zakopane) – dalej: MKW. Ponadto, informujemy, że:
Dane osobowe będą przetwarzane przez MKW w celu przekazania odpowiedzi na Twoje pytanie, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu polegającego na możliwości przekazania odpowiedzi na pytanie dotyczące działalności gospodarczej i w oparciu o następującą podstawę prawną: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Dane osobowe będą przetwarzane w okresie utrzymywania naszych bieżących relacji związanych ze złożonym zapytaniem.
W MKW wyznaczono Inspektora Ochrony Danych - Katarzyna Wieczorkiewicz, z którym możesz kontaktować się drogą mailową na adres: ido@mkw.com.pl.
Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Odbiorcami danych są: nasi dostawcy, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT (dostawca serwera, podmioty świadczące usługi wsparcia technicznego dla oprogramowania w którym przechowywane są dane osobowe). Przetwarzają oni dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Dodatkowo, przysługuje Ci prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie.


Jesteśmy podmiotem leczniczym. Od blisko 10 lat zajmujemy się pomocą naszym pacjentom między innymi w zakresie pielęgniarskie opieki długoterminowej domowej jak i rehabilitacji. Realizujemy świadczenia kontraktowane z NFZ jak i komercyjne. 

GDZIE NAS ZNAJDZIESZ?

ul. Karola Miarki 8
41-902 Bytom


NA SKRÓTY