Telefon: (+48) 32 718 68 22

Jesteś tutaj: Aktualności

Aktualności

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o unieważnieniu z dnia 14 listopada 2019r. - POBIERZ

Dotyczy: Zapytanie ofertowe w zakresie wyłonienia podmiotu  świadczącego usługi ratownictwa medycznego na terenie obszaru rewitalizowanego gminy Bytom w  woj. ślaskim z dnia 04 listopada 2019r. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe w zakresie wyłonienia podmiotu świadczącego usługi ratownictwa medycznego na terenie obszaru rewitalizowanego gminy Bytom w woj. śląskim z dnia 04 listopada 2019r. 

Zapytanie ofertowe - POBIERZ

Załączniki do zapytania ofertowego - POBIERZ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA O WYNIKACH z dnia 24 września 2019r. - POBIERZ

DOTYCZY: Zapytanie ofertowe  w zakresie wyłonienia dostawcy specjalistycznego oprogramowania niezbędnego do prowadzenia Centrum Operacyjno – Pomocowego oraz opasek dla 180 podopiecznych z dnia  14 sierpnia 2019r. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZESTAWIENIE ZMIAN Z DNIA 22 SIERPNIA 2019R. ZAPYTANIA OFERTOWEGO -POBIERZ

Dotyczy: Zapytanie ofertowe  w zakresie wyłonienia dostawcy specjalistycznego oprogramowania niezbędnego do prowadzenia Centrum Operacyjno – Pomocowego oraz opasek dla 180 podopiecznych z dnia 14 sierpnia 2019r. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odpowiedź z dnia 22 sierpnia 2019r. na Zapytanie  ofertenta  zdnia 22 sierpnia 2019r. odnośnie przedłużenia treminu skladania ofert  -POBIERZ

Dotyczy: Zapytanie ofertowe  w zakresie wyłonienia dostawcy specjalistycznego oprogramowania niezbędnego do prowadzenia Centrum Operacyjno – Pomocowego oraz opasek dla 180 podopiecznych z dnia 14 sierpnia 2019r. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odpowiedź z dnia 22 sierpnia 2019r.  na Zapytanie  ofertenta z dnia 22 sierpnia 2019 r. - POBIERZ

Dotyczy: Zapytanie ofertowe  w zakresie wyłonienia dostawcy specjalistycznego oprogramowania niezbędnego do prowadzenia Centrum Operacyjno – Pomocowego oraz opasek dla 180 podopiecznych z dnia 14 sierpnia 2019r. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odpowiedź z dnia 22 sierpnia 2019r.  na Zapytanie  ofertenta z dnia 20 sierpnia 2019 r. - POBIERZ

Dotyczy: Zapytanie ofertowe  w zakresie wyłonienia dostawcy specjalistycznego oprogramowania niezbędnego do prowadzenia Centrum Operacyjno – Pomocowego oraz opasek dla 180 podopiecznych z dnia 14 sierpnia 2019r. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odpowiedź z dnia 20 sierpnia 2019r.  na Zapytanie  ofertenta z dnia 20 sierpnia 2019 r. - POBIERZ

Dotyczy: Zapytanie ofertowe  w zakresie wyłonienia dostawcy specjalistycznego oprogramowania niezbędnego do prowadzenia Centrum Operacyjno – Pomocowego oraz opasek dla 180 podopiecznych z dnia 14 sierpnia 2019r. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odpowiedź z dnia  16 sierpnia 2019r.  na Zapytanie ofertenta z dnia 14 sierpnia 2019 r. - POBIERZ

Dotyczy: Zapytanie ofertowe  w zakresie wyłonienia dostawcy specjalistycznego oprogramowania niezbędnego do prowadzenia Centrum Operacyjno – Pomocowego oraz opasek dla 180 podopiecznych z dnia 14 sierpnia 2019r. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe  w zakresie wyłonienia dostawcy specjalistycznego oprogramowania niezbędnego do prowadzenia Centrum Operacyjno – Pomocowego oraz opasek dla 180 podopiecznych z dnia  14 sierpnia 2019r. 

Zapytanie ofertowe - POBIERZ

Załączniki do zapytania ofertowego - POBIERZ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o unieważnieniu z dnia 14 sierpnia 2019r. - POBIERZ

Dotyczy:  Zapytania ofertowego  w zakresie wyłonienia dostawcy specjalistycznego oprogramowania niezbędnego do prowadzenia Centrum Operacyjno – Pomocowego oraz opasek dla 180 podopiecznych z dnia 15 lipca 2019r. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odpowiedź z dnia 05 sierpnia 2019r.  na zapytanie  ofertenta z dnia 02 sierpnia 2019 r. - POBIERZ

Dotyczy: Zapytania ofertowego w zakresie wyłonienia podmiotu świadczącego usługi rehabilitacyjne na terenie miasta Bytomia w woj.Śląskim z dnia 31.07.2019r.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o wynikach z dnia 02.08.2019r. - POBIERZ

DOTYCZY: Zapytania ofertowego z zakresu wyłonienia podmiotu świadczacego usługi ratownictwa medycznego na terenie miasta Bytom w woj. śląskim z dnia 10 lipca 2019r. -  ZMIANA W DNIU 19 LIPCA 2019r.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o wynikach z dnia 02.08.2019r. - POBIERZ

DOTYCZY: Zapytania ofertowego z zakresu wyłonienia podmiotu świadczacego usługi kompleksowej opieki pielęgniarskiej na terenie miasta Bytom w woj. śląskim z dnia 12 lipca 2019r. -  ZMIANA W DNIU 17 LIPCA 2019R. i 19 LIPCA 2019r.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja:

W dniu 01 sierpnia 2019r. zgodnie z założeniami rozpoczęliśmy II edycję projektu:

" II edycja Poprawa dostępności usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia".

Czas twania projektu 35 miesięcy.  Zachęcamy do udziału wszystkich mieszkańców Bytomia spełniajacych kryteria regulaminu uczestnictwa. 

Formularz i Regulamin dostępy w zakladce:  PROJEKTY  REALIZOWANE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe w zakresie wyłonienia podmiotu świadczacego usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne na terenie miasta Bytom w woj. śląskim z dnia 31 lipca 2019r. 

Zapytanie ofertowe - POBIERZ

Załączniki do zapytania ofertowego - POBIERZ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe w zakresie wyłonienia podmiotu świadczacego usługi rehabilitacyjne na terenie miasta Bytom w woj. śląskim z dnia 31 lipca 2019r. 

Zapytanie ofertowe - POBIERZ

Załączniki do zapytania ofertowego - POBIERZ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o wynikach z dnia 29.07.2019r. - POBIERZ

DOTYCZY:  Zapytania ofertowego  w zakresie wyłonienia dostawcy specjalistycznego oprogramowania niezbędnego do prowadzenia Centrum Operacyjno – Pomocowego oraz opasek dla 180 podopiecznych z dnia 15 lipca 2019r. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKTUALNE- Zapytanie ofertowe w zakresie wyłonienia podmiotu świadczacego usługi ratownictwa medycznego na terenie miasta Bytom w woj. śląskim z dnia 10 lipca 2019r. -  ZMIANA W DNIU 19 LIPCA 2019r.

AKTUALNE- Zapytanie ofertowe - POBIERZ

AKTUALNE- Załączniki do zapytania ofertowego - POBIERZ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKTUALNE - Zapytanie ofertowe w zakresie wyłonienia podmiotu świadczacego usługi kompleksowej opieki pielęgniarskiej na terenie miasta Bytom w woj. śląskim z dnia 12 lipca 2019r. -  ZMIANA W DNIU 19 LIPCA 2019r.

AKTUALNE Zapytanie ofertowe - POBIERZ

AKTUALNE Załączniki do zapytania ofertowego - POBIERZ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKTUALNE - Zapytanie ofertowe w zakresie wyłonienia podmiotu świadczacego usługi rehabilitacyjne na terenie miasta Bytom w woj. śląskim
z dnia 12 lipca 2019r.  ZMIANA W DNIU 19 LIPCA 2019r.

AKTUALNE Zapytanie ofertowe - POBIERZ

AKTUALNE Załączniki do zapytania ofertowego - POBIERZ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKTUALNE - Zapytanie ofertowe w zakresie wyłonienia podmiotu świadczacego usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne na terenie miasta Bytom w woj. śląskim z dnia 12 lipca 2019r. - ZMIANA W DNIU 19 LIPCA 2019r.

AKTUALNE Zapytanie ofertowe - POBIERZ

AKTUALNE Załączniki do zapytania ofertowego - POBIERZ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odpowiedź ofertenta na pytanie z dnia 18.07.2019r. do Zapytania ofertowego w zakresie wyłonienia podmiotu świadczacego usługi ratownictwa medycznego na terenie miasta Bytom w woj. śląskim z dnia 10 lipca 2019r. - POBIERZ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odpowiedź oferenta na pytanie z dnia 17.07.2019r. do Zapytania ofertowego w zakresie wyłonienia podmiotu świadczacego usługi ratownictwa medycznego na terenie miasta Bytom w woj. śląskim z dnia 10 lipca 2019r. - POBIERZ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKTUALNE - Zapytanie ofertowe w zakresie wyłonienia podmiotu świadczacego usługi kompleksowej opieki pielęgniarskiej na terenie miasta Bytom w woj. śląskim z dnia 12 lipca 2019r. -  ZMIANA W DNIU 17 LIPCA 2019r.

Zapytanie ofertowe - POBIERZ

Załączniki do zapytania ofertowego - POBIERZ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKTUALNE - Zapytanie ofertowe w zakresie wyłonienia podmiotu świadczacego usługi rehabilitacyjne na terenie miasta Bytom w woj. śląskim
z dnia 12 lipca 2019r.  ZMIANA W DNIU 17 LIPCA 2019r.

AKTUALNE Zapytanie ofertowe - POBIERZ

AKTUALNE Załączniki do zapytania ofertowego - POBIERZ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKTUALNE - Zapytanie ofertowe w zakresie wyłonienia podmiotu świadczacego usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne na terenie miasta Bytom w woj. śląskim z dnia 12 lipca 2019r. - ZMIANA W DNIU 17 LIPCA 2019r.

AKTUALNE Zapytanie ofertowe - POBIERZ

AKTUALNE Załączniki do zapytania ofertowego - POBIERZ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe  w zakresie wyłonienia dostawcy specjalistycznego oprogramowania niezbędnego do prowadzenia Centrum Operacyjno – Pomocowego oraz opasek dla 180 podopiecznych z dnia 15 lipca 2019r. 

Zapytanie ofertowe - POBIERZ

Załączniki do zapytania ofertowego - POBIERZ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania bez podania przyczyny z dnia 15 lipca 2019r.

Dotyczy: Zapytanie ofertowe  w zakresie wyłonienia dostawcy specjalistycznego oprogramowania niezbędnego do prowadzenia Centrum Operacyjno – Pomocowego oraz opasek dla 180 podopiecznych z dnia 25 czerwca 2019r. - zmiana z dnia 05.07.2019r.

POBIERZ ZAWIADOMIENIE

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe w zakresie wyłonienia podmiotu świadczacego usługi kompleksowej opieki pielęgniarskiej na terenie miasta Bytom w woj. śląskim z dnia 12 lipca 2019r. 

Zapytanie ofertowe - POBIERZ

Załączniki do zapytania ofertowego - POBIERZ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe w zakresie wyłonienia podmiotu świadczacego usługi rehabilitacyjne na terenie miasta Bytom w woj. śląskim
z dnia 12 lipca 2019r. 

Zapytanie ofertowe - POBIERZ

Załączniki do zapytania ofertowego - POBIERZ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe w zakresie wyłonienia podmiotu świadczacego usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne na terenie miasta Bytom w woj. śląskim
z dnia 12 lipca 2019r. 

Zapytanie ofertowe - POBIERZ

Załączniki do zapytania ofertowego - POBIERZ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe w zakresie wyłonienia podmiotu świadczacego usługi ratownictwa medycznego na terenie miasta Bytom w woj. śląskim z dnia 10 lipca 2019r. 

Zapytanie ofertowe -POBIERZ 

Załączniki do zapytania ofertowego - POBIERZ  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe  w zakresie wyłonienia dostawcy specjalistycznego oprogramowania niezbędnego do prowadzenia Centrum Operacyjno – Pomocowego oraz opasek dla 180 podopiecznych z dnia 25 czerwca 2019r. - zmiana z dnia 05.07.2019r. - AKTUALNE

Zapytanie ofertowe - POBIERZ

Załączniki do zapytania ofertowego - POBIERZ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odpowiedź do oferenta na pytanie z dnia 05.07.2019r. do Zapytania Ofertowego w zakresie wyłonienia dostawcy specjalistycznego oprogramowania niezbędnego do prowadzenia Centrum Operacyjno – Pomocowego oraz opasek dla 180 podopiecznych z dnia 25.06.2019r.POBIERZ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odpowiedź do oferenta na pytanie z dnia 04.07.2019r. do Zapytania Ofertowego w zakresie wyłonienia dostawcy specjalistycznego oprogramowania niezbędnego do prowadzenia Centrum Operacyjno – Pomocowego oraz opasek dla 180 podopiecznych z dnia 25.06.2019r. POBIERZ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zachęcamy do przeczytania o Nas na stronie internetowej Urzędu Miasta Bytom oraz  na portalu informacyjnym FAKT24.

Publikacje dotyczą realizacji II edycji projketu "Poprawa dostępności usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia".

Tekst można przeczytać https://www.bytom.pl/180-opasek-zycia-dla-seniorow 

                                             https://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/slask/bytom-ta-opaska-ratuje-zycie/4l9hhte

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe  w zakresie wyłonienia dostawcy specjalistycznego oprogramowania niezbędnego do prowadzenia Centrum Operacyjno – Pomocowego oraz opasek dla 180 podopiecznych z dnia 25 czerwca 2019r. 

Zapytanie ofertowe - POBIERZ

Załączniki do zapytania ofertowego- POBIERZ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT- najem lokalu Bytom Śródmieście z dnia 05.11.2018- zapytanie ofertowe realizowane w trybie poza zasadą konkurencyjności

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT- najem lokalu Bytom Śródmieście z dnia 05.11.2018- zapytanie ofertowe realizowane w trybie poza zasadą konkurencyjności - POBIERZ

Załączniki do Zapytanie ofertowe- najem lokalu Bytom Śródmieście z dnia 05.11.2018- zapytanie ofertowe realizowane w trybie poza zasadą konkurencyjności - POBIERZ

Poprawa dostępności usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia

Na terenie  województwa śląskiego - Miasto Bytom (Śródmieście) realizujemy projekt:

„Poprawa dostępności usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia”

Celem projketu jest: wzrot dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu 40 (25K15M) uczestników projketu wsparcia - mieszkańców obszaru rewaitalizowanego nr. 10 ( śródmieście) na terenie gminy Bytom, poprzez utworzenie Centrum Operacyjnego- Pomocowego wspartego nowoczesną platrormą teleopieki TeleMED24 do końca X.2020.

Zakres projketu: stworzenie Centrum Operacyjno-Pomocowego wspartego nowoczesna platformą teleopieki TeleMED24 (dostepnej 24h/d)

Główne korzyści: Osoby biorące udział w projekcie bedą miały zapewnione świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych w ich miesjcu zamieszkania na czas realizacji projektu.

Wartość dofinansowania UE: 848 669,02 zł

Okres realizacji projektu: 01.11.2018-31.10.2020

Zaplanowana w ramach projektu forma opieki tj. utworzenie Centrum Operacyjno-Pomocowego wspartego nowoczesną platformą teleopieki TeleMED24 ma na celu objęcie opieką 40 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie Gminy Bytom. Grupą docelową są osoby dorosłe, zamieszkujące teren rewitalizacji Miasta Bytom (Śródmieście), które ze względu na swój wiek, stan zdrowia, niepełnosprawność, niesamodzielność wymagają odpowiedniej i specjalistycznej opieki. Osoby te będą miały zapewnione świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w ich miejscu zamieszkania na czas realizacji projektu tj. 23 miesiące począwszy od dnia 1 grudnia 2018 roku.

Wyniki zapytania ofertowego

Informacja o wynikach zapytania ofertowego z dnia 31.10.2018r - nabycie specjalistycznego oprogramowania POBIERZ
Informacja o wynikach zapytania ofertowego z dnia 21.11.2018r - wybór podmiotu świadczącego usługi ratownictwa medycznego POBIERZ


Jesteśmy podmiotem leczniczym. Od blisko 10 lat zajmujemy się pomocą naszym pacjentom między innymi w zakresie pielęgniarskie opieki długoterminowej domowej jak i rehabilitacji. Realizujemy świadczenia kontraktowane z NFZ jak i komercyjne. 

GDZIE NAS ZNAJDZIESZ?

ul. Karola Miarki 8
41-902 Bytom


NA SKRÓTY